Kultur og Trivsel

Workshop: "Ungekultur – En analyse af nutidens landskab og vejen til trivsel"

Læs om indholdet i workshoppen

Sted: Ved borde og bænke i gården

Indhold: Ungekultur er et emne, der fylder meget i den offentlige debat, men hvordan klarer vi os egentlig med at forstå og engagere os i denne komplekse sfære?

Er vores tilgang tilstrækkelig? Formår vi at kommunikere effektivt med den unge generation?

I denne workshop dykker vi ned i disse spørgsmål og deler erfaringer og udvikler ideer til, hvordan vi bedst kan facilitere unges vej til trivsel gennem kultur.

Oliver Maarup, deler sin erfaring fra unge-kunstprojektet “GALDE”, som fandt sted i Haderslev i 2021. Oliver vil ikke blot fortælle om projektet, men også facilitere en interaktiv prøvesession, der giver deltagerne et indblik i projektets unikke tilgang.

Marie Dufresne vil bidrage med sine erfaringer og strategier inden for arbejdet med ungekultur. Hun vil diskutere udfordringerne ved at forstå og facilitere ungekultur, samt hvordan man kan sikre kvalitetsoplevelser inden for den begrænsede tid, vi har med de unge.

Anna Klode vil præsentere resultaterne fra deres nye rapport “Ungekultur i Trekantområdet”. Hun vil give indblik i de unges perspektiver og tydeliggøre, hvad der er vigtigt for denne eftertragtede målgruppe.

Deltag i denne workshop for at få indsigt i, hvordan vi bedst kan navigere i ungekulturens komplekse landskab og skabe meningsfulde forbindelser med den unge generation.

Simon Skytte deler sin viden om udvikling af ungekultur. Han er vicebestyrelsesleder for Ung Kult

Inspirator

Oliver Maarup – "Galde" projektet

Oliver Maarup, deler sin erfaring fra unge-kunstprojektet “GALDE”, som fandt sted i Haderslev i 2021.

Inspirator

Marie Dufresne – Kunsthal 6100

Marie Dufresne fra Kunsthal 6100 i Haderslev vil bidrage med sine erfaringer og strategier inden for arbejdet med ungekultur.

Inspirator

Anna Klode – Ungdomsbureauet

Anne Klode vil præsentere resultaterne fra deres nye rapport “Ungekultur i Trekantområdet”.

Inspirator

Simon Skytte - Ung Kult

Simon er vicebestyrelsesleder for Ung Kult, og han skal dele sin viden om udvikling af ungekultur.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Workshop: "Jugendkultur – eine Analyse des derzeitigen Daseins und des Weges zu Wohlbefinden"

Näheres zu den Workshopinhalten

Ort: an Tischen und Bänken im Hof.

Jugendkultur nimmt im öffentlichen Diskurs viel Raum ein, aber (wie) gelingt es uns eigentlich, diesen komplexen Bereich zu verstehen und uns darin zu engagieren? Ist unser Ansatz ausreichend? Sind wir in der Lage, effektiv mit der jungen Generation zu kommunizieren?

In diesem Workshop gehen wir diesen Fragen nach, tauschen Erfahrungen aus und entwickeln Ideen, wie wir jungen Menschen den Weg zu Wohlbefinden durch Kultur am besten erleichtern können.

Oliver Maarup teilt seine Erfahrungen aus dem Jugendkunstprojekt “GALDE”,Er wird dabei nicht nur über das Projekt sprechen, sondern auch eine interaktive Erprobungssitzung leiten, um den Teilnehmenden einen Einblick in den einzigartigen Ansatz des Projekts zu geben.

Marie Dufresne wird mit ihren Erfahrungen und Strategien aus der Arbeit im Bereich Jugendkultur beitragen. Sie thematisiert Herausforderungen, die mit dem Verständnis und der Förderung von Jugendkultur einhergehen, und widmet sich der Frage, wie man in der begrenzten Zeit, die uns mit jungen Menschen zur Verfügung steht, qualitativ hochwertige Angebote schaffen kann.

Anna Klode stellt die Ergebnisse des jüngsten Berichts “Jugendkultur in der Trekant-Region” vor, und vermittelt Einblicke in die Perspektiven junger Menschen und geht der Frage nach, was für diese gefragte Zielgruppe wichtig ist.

Die Workshopteilnehmenden sollen erfahren, wie wir uns in der komplexen Welt der Jugendkultur am besten zurechtfinden und sinnvolle Beziehungen zur jungen Generation herstellen können.

Moderator

Oliver Maarup – Projekt "Galde"

Oliver Maarup teilt seine Erfahrungen aus dem Jugendkunstprojekt “GALDE”, das 2021 in Haderslev stattfand.

Vortragende und Inspiratorin

Marie Dufresne – Kunsthalle 6100

Marie Dufresne von der Kunsthalle 6100 teilt ihre Erfahrungen und Strategien aus der Arbeit im Bereich Jugendkultur.

Vortragende und Inspiratorin

Anna Klode – "Ungdoms(Jugend)-bureauet"

Anna Klode vom Ungdomsbureauet (Jugendbüro) stellt die Ergebnisse des jüngsten Berichts “Jugendkultur in der Trekant-Region” vor.