Kutur og Trivsel

Oplæg: "Trivslens betydning for samfundsøkonomien"

Læs om indholdet i oplægget

I dette oplæg vil Ziggi Santini præsentere resultaterne fra en række videnskabelige artikler der belyser hvordan bedre mental sundhed er forbundet med markant lavere samfundsmæssige omkostninger i den danske befolkning.

Han vil endvidere præsentere hvordan kulturlivet kan spille en vigtig rolle for befolkningens mentale sundhed.

Ziggi Santini er blandt andet med til at lave videnskabelig evaluering af det store, ambitiøse projekt: “Arts on Prescription in the Baltic Sea Region”. Kultur på recept-projektet mellem 7 lande i Østersø-regionen.

Oplægsholder

Ziggi Santini – Forsker i trivselsøkonomi

Ziggi Santini forsker i mental sundhedsfremme samt trivselsøkonomi på Statens Institut for Folkesundhed (SDU) og Københavns Universitet (KU).

Han er også involveret i den videnskabelige evaluering af Interreg-projektet Kultur på Recept i Østersø-Regionen.

Ikon tysk flag

Kutur und Wohlbefinden

Vortrag: "Lebenszufriedenheit und ihre Bedeutung für die Volkswirtschaft"

Näheres zum Vortrag

In diesem Vortrag stellt Ziggi Santini die Ergebnisse einer Reihe wissenschaftlicher Artikel vor, die aufzeigen, wie eine bessere mentale Gesundheit der dänischen Bevölkerung zu deutlich geringeren gesellschaftlichen Kosten führt.

Er wird auch darlegen, wie das kulturelle Leben eine wichtige Rolle für die mentale Gesundheit der Bevölkerung spielen kann.

Ziggi Santini ist unter anderem an der wissenschaftlichen Auswertung des großen, ehrgeizigen Projekts “Arts on Prescription in the Baltic Sea Region” beteiligt. An diesem Projekt “Kultur auf Rezept” sind 7 Länder des Ostseeraums beteiligt.

Referent

Ziggi Santini – Wissenschaftler im Bereich Wohlbefindens-wirtschaft

Ziggi Santini forscht am Staatlichen Institut für öffentliche Gesundheit (SDU) und an der Universität Kopenhagen (UCPH) im Bereich Förderung der mentalen Gesundheit und der Wirtschaft des Wohlbefindens.

Er ist auch an der wissenschaftlichen Auswertung des Interreg-Projekts Arts on Prescription in der Ostseeregion beteiligt.