Kultur og Trivsel

Workshop: "Kunsten som diagnosefrit rum"

Læs om indholdet i workshoppen

Sted: Brandts

Indhold: I denne workshop får du indsigt i, hvordan billedkunst-forløb for patienter i psykiatrien i Odense har kunnet gavne deres mentale trivsel og recovery proces. 

Billedkunstner Karsten Auerbach vil dele viden og forskningsresultater fra projektet “Kunsten som et diagnosefrit rum”, der er skabt i et unikt samarbejde med læger og personale.

I denne workshop får du mulighed for at afprøve aktiviteter fra indsatsen og gøre dine egne hands-on erfaringer.

Workshoppen tager afsæt i aktiviteter, som gennem fire år er udviklet sammen med patienter. Indsatsen er de seneste år foregået på Kunstmuseum Brandts.

Læs mere om workshop-facilitator og billedkunstner Karsten Auerbach på hjemmesiden:  auerbach-art.dk

Workshopfacilitator

Karsten Auerbach – Billedkunstner

Billedkunstner Karsten Auerbach er kendt for sine dynamiske menneskefigurer, som helt bogstaveligt sprænger rammerne.

Han har erfaring fra mange tværfaglige samarbejder blandt andet med sundhedsvæsnet.

Fra projektet: "Kunsten at male sig ud af et hjørne"

Stemningsbillede fra billedkunstworkshop

Billede fra workshop som foregik på Brandts med Karsten Auerbach som kursusleder. En af mange billedkunst-workshops, som han har stået for.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Workshop: "Kunst als diagnosefreier Raum"

Näheres zu den Workshopinhalten

Ort: Brandts

In diesem Workshop erhalten Sie einen Einblick, wie visuelle Kunstprogramme für Patienten der Psychiatrie in Odense ihr psychisches Wohlbefinden und den Genesungsprozess fördern konnten.

Der bildende Künstler Karsten Auerbach teilt mit Ihnen Wissen und Forschungsergebnisse aus dem Projekt “Kunst als diagnosefreier Raum”, das in einer einzigartigen Zusammenarbeit mit Ärzten und Personal entstanden ist.

In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, Aktivitäten aus der Initiative auszuprobieren und Ihre eigenen praktischen Erfahrungen zu machen.

Der Workshop basiert auf Aktivitäten, die vier Jahre lang gemeinsam mit Patienten entwickelt wurden. In den letzten Jahren hat die Initiative im Kunstmuseum Brandts stattgefunden.

MEHR LESEN über den Workshopmoderator und bildenden Künstler Karsten Auerbach auf der Homepage: auerbach-art.dk

Moderator

Karsten Auerbach – bildender Künstler

Der bildende Künstler Karsten Auerbach ist bekannt für seine dynamischen menschlichen Figuren, die buchstäblich den Rahmen sprengen.

Er verfügt über Erfahrungen aus zahlreichen interdisziplinären Kooperationen, unter anderem mit dem Gesundheitswesen.