Kultur og trivsel

Workshop: "At være en del af og i ét i mandalaen"

Læs om indholdet i workshoppen (Es folgt die deutsche Übersetzung)

Workshoppen foregår på tysk med tolkning til dansk.

På denne workshop kommer du til at beskæftige dig med forskellige mandalaers kulturelle, kunstneriske og psykologiske aspekter.

Workshoppen ledes af Nicola Kochhafen, som er kulturpædagog og workshopfacilitator.

I mindre grupper får du og de andre deltagere mulighed for at skabe tre store mandalas med forskellige materialer.

Du kan læse meget mere om Nicola Kochhafen og hendes virke på hjemmesiden kulturluecke-fl.de

Baggrund om Mandalaen

Verden over kan man finde former af mandalaen.

C.G. Jung undersøgte mandalaen på psykoanalytisk niveau som symbol og analyserede også den tantriske buddhismes kultur.

Land-art kunstneren Richard Long udviklede talrige kunstværker i form af en cirkel.

Når vi lægger mandalaen, lokaliserer og centrerer vi os selv og justerer os som et kompas. Ved at arbejde sammen i stilhed oplever vi os selv som en del af et fællesskab, der skaber en helhed.

Det meditative syn af den færdige mandala giver os indre ro og styrke og har dermed en positiv effekt på vores velbefindende.

Workshopfacilitator

Nicola Kochhafen– kulturpædagog

Nicola Kochhafen arbejder freelance som kulturpædagog og faciliterer workshops inden for kunst (bl.a. grafisk print), kreative skriveprocesser (især i tværfaglige sammenhænge), opdagelse af kulturelle ressourcer samt Nature Art/ Land Art. 

Nicola arbejder med målgruppen: børn fra 1 år, børnehave- og skolebørn, unge og voksne – gerne i workshops på tværs af generationer.

Ikon tysk flag

Kultur & Wohlbefinden

Workshop: "Teilsein und Einssein im Mandala"

Lesen Sie mehr über die Inhalte des Workshops

Der Workshop findet auf Deutsch mit dänischer Simultanverdolmetschung statt.

Im Workshop beschäftigen wir uns mit verschiedenen kulturellen, künstlerischen und psychologischen Aspekten des Mandala und gestalten in Kleingruppen mit verschiedenen Materialien drei große Mandalas.

Hintergrundinformationen

In allen Kulturen der Welt können wir Formen des Mandalas finden. C.G. Jung hat das Mandala als Symbol auf psychoanalytischer Ebene erforscht und dabei auch die Kultur des tantrischen Buddhismus untersucht. Richard Long entwickelte als Landart-Künstler zahlreiche Kunstwerke in der Form eines Kreises.

Beim Legen des Mandalas verorten und zentrieren wir uns und richten uns wie ein Kompass neu aus. Im gemeinsamen stillen Tun erfahren wir uns als Teil einer Gemeinschaft, die ein Ganzes schafft. Das meditative Anschauen des fertigen Mandalas schenkt innere Ruhe und Kraft und wirkt so positiv auf unser Wohlbefinden.

Lesen Sie mehr über Nicola Kochhafen und ihre Arbeit auf der Website kulturluecke-fl.de

Moderatorin

Nicola Kochhafen– kulturpädagogin

Nicola Kochhafen arbeitet als Kulturpädagogin freiberuflich und gibt Workshops im Bereich Kunst (u.a. Druckgrafik), Kreativem Schreiben (meist in interdisziplinären Kontexten), Kulturelle Ressourcen-Findung, Nature Art/Land Art.

Teilnehmende sind Kinder ab 1 Jahre, Kita- und Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene, gerne auch mehrgenerativ.