Kultur og Trivsel

Workshop: "FOD PÅ GULV"- folkedans med effekt på sundhed

Læs om indholdet i workshoppen

Kom og oplev, hvad folkedans kan gøre for krop og sind, når du selv sætter fod på gulv.

Se og hør om de nye unikke forskningsresultater af et 2½-årigt kultur & sundhedsprojekt med henholdsvis 120 udsatte unge og 110 voksne med psykisk sygdom.

På denne workshop får du både lov til selv at danse og få masser af spændende viden om effekten af projektet på krop og sind.

Selvom du aldrig har danset folkedans, kan du roligt melde dig til denne workshop. For som en af deltagerne i projektet sagde:

”Jeg har oplevet, at det kan være sjovt at lave fejl!”

Dansen ledes og musikken spilles af Frederik Pustelnik og Kristine Heebøll.

Gerda Hempel, projektleder for Fod på gulv præsenterer projekt og effekt for deltagerne på workshoppen.

Læs meget mere om, hvordan projektet “Fod på gulv” får unge og voksne med psykiske udfordringer ud og danse den særligt tilpassede folkedans. Klik ind på hjemmesiden fodpaagulv.dk

Workshopfacilitator

Frederik Pustelnik– meddesigner af Fod på gulv

Workshopfacilitator

Kristine Heebøll– meddesigner af Fod på gulv

Udover at være violinister og danseinstruktører, så er Frederik og Kristine meddesignere af Fod på gulv og metoden til ‘tilpasset folkedans’ 

Workshopfacilitator

Gerda Hempel – projektleder Fod på gulv

Gerda Hempel er projektleder for Fod på gulv og programudvikler for Genklang/Tempi.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Workshop: "FUSS AUF BODEN" – Volkstanz mit Gesundheitseffekt

Näheres zu den Workshopinhalten

Erleben Sie, was Volkstanz für Körper und Geist tun kann, wenn Sie mit eigenen Füßen auf dem Tanzboden aktiv werden.

Sehen und hören Sie etwas über neue, einzigartige Forschungsergebnisse eines 2½-jährigen Kultur- und Gesundheitsprojekts mit 120 benachteiligten Jugendlichen und 110 Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen.

Bei diesem Workshop können Sie selbst tanzen und viele faszinierende Erkenntnisse über die Auswirkungen des Projekts auf Körper und Geist gewinnen.

Auch wenn Sie noch nie mit Volkstanz zu tun hatten, können Sie sich gern für diesen Workshop anmelden. Denn wie eine Projektteilnehmerin sagte:

“Ich habe gelernt, dass Fehler auch Spaß machen können!”

Tanzanleitung und Musik: Frederik Pustelnik und Kristine Heebøll
Gerda Hempel, Projektleiterin von “Fuß auf Boden”, stellt den Workshopteilnehmenden das Projekt und die Wirkungen vor.

Mehr darüber, wie das Projekt “Fuß auf Boden” Jugendliche und Erwachsene mit psychischen Problemen durch speziell angepassten Volkstanz zum Tanzen bringt, hier: Homepage fodpaagulv.dk

Moderator

Frederik Pustelnik – Mitentwickler von Fuß auf Boden

Moderatorin

Kristine Heebøll – Mitentwicklerin von Fuß auf Boden

Frederik und Kristine sind nicht nur Geiger und Tanzlehrer, sondern auch Mitgestalter von Fuß auf Boden und der Methode des “zweckangepassten Volkstanzes”.

Moderatorin

Gerda Hempel – projektleder Fod på gulv

Gerda Hempel ist Projektleiterin von Fuß auf Boden und Programmentwicklerin von Genklang (Widerhall)/Tempi.