Kultur og Trivsel

Workshop: "Erindringsteater - vejen til livskvalitet hos demensramte"

Læs om indholdet i workshoppen

Sted: Teater Momentum

Indhold: Denne workshop bygger på erfaringer fra projektet “Stjernestunder”.

Med støtte fra Kulturregion Fyn deltog aktører fra amatørteatre i 3 fynske kommuner i et 12 ugers undervisningsforløb. Her var fokus på at blive dygtige til selv at spille og at kunne lære andre om erindringsteater.

Undervisningen var baseret på viden og erfaringer fra engelske Pam Schweizer, der oprindeligt står bag hele idéen om erindringsteater.

Projektets formål var primært at bringe teater ud til mennesker, som har mistet stort set al adgang til kulturelle oplevelser, fordi de er ramt af demens eller på anden måde erindringssvækkede.

Det skal du opleve i workshoppen:

I workshoppen skal vi afprøve teknikker og lave praktiske øvelser, som har været en del af projektet.

Det hele bliver bundet sammen af små oplæg, som forklarer sammenhængen og effekten af de enkelte drama- og erindringsøvelser.

Workshoppen er praksisbaseret, så man kan forvente at skulle sætte sig selv i spil, være på gulvet og mærke øvelserne og opleve glæden ved fællessang.

Bag workshoppen står DATS og instruktør Bianca Giese.
Bianca har en baggrund fra børne og ungdomsteater, som instruktør og dramaunderviser.

I projektet Stjernestunder har Bianca været tilknyttet som dokumentarist og har efterfølgende udarbejdet en minimanual, som kan bruges af alle der har mod på at arbejde med erindringsteater. 

Workshopfacilitator

Bianca Giese – Instruktør

Bianca Giese er projektleder, konsulent, teaterinstruktør, fundraiser og natur- og kulturformidler.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Workshop: "Gedächtnistheater – der Weg zu mehr Lebensqualität für Menschen mit Demenz"

Näheres zu den Workshopinhalten

Ort: Teater Momentum

Dieser Workshop basiert auf Erfahrungen aus dem Projekt “Sternstunden”. Gefördert durch die Kulturregion Fyn, nahmen Akteure von Laienspieltheatern aus drei Gemeinden auf Fyn an einem 12-wöchigen Trainingsprogramm teil.

Der Schwerpunkt lag auf dem Ausbau schauspielerischer Fähigkeiten und der Vermittlung von Gedächtnistheater an Andere.

Das Training basierte auf Wissen und Erfahrung der Engländerin Pam Schweizer, die ursprünglich die Idee zum Gedächtnistheater hatte.

Zielsetzung des Projekts war das Vermitteln von Theater an Menschen, die aufgrund von Demenz oder anderen Gedächtnisstörungen praktisch keinen Zugang zu kulturellen Erfahrungen mehr haben.

Was Sie im Workshop erfahren werden:

Im Workshop werden wir Techniken ausprobieren und praktische Übungen absolvieren, die Teil des Projekts waren.

Alles wird durch kurze Präsentationen miteinander verbunden, die den Kontext und die Wirkung der einzelnen Theater- und Gedächtnisübungen erklären.

Der Workshop ist praxisorientiert; Sie können also erwarten, selbst aktiv am Geschehen teilzunehmen, im wahrsten Sinne auf den Brettern zu stehen, die Übungen zu spüren und die Freude am gemeinsamen Singen zu erleben.

Hinter dem Workshop stehen DATS (Dansk Amatør Teater og Scenekunst) und die Dozentin Bianca Giese.

Bianca Giese hat einen Hintergrund im Kinder- und Jugendtheater, als Regisseurin und Theaterpädagogin.

Im Rahmen des Sternstunden-Projekts war Bianca als Dokumentarin tätig und hat anschließend eine Kurzanleitung entwickelt, die von allen genutzt werden kann, die mit Gedächtnistheater arbeiten möchten.

Moderatorin

Bianca Giese – Workshopleitung

Bianca Giese ist Projektleiterin, Beraterin, Theaterregisseurin, Fundraiser und Natur- und Kulturvermittlerin.