Kultur og Trivsel

Læs om oplægget: "Præsentation af evalueringen af det Fynske Kultur på Recept-projekt"

Læs om indholdet i oplægget

Hvordan virker Kultur på Recept på de unge?

Hvad er erfaringerne med at lave Kultur på Recept i en Kulturregion – altså i 9 kommuner på samme tid?

Hvordan virker det at have mentorer med i opstartsprocessen?

De sidste to år har de 9 kommuner i Kulturregion Fyn arbejdet på en fynsk kulturregional best-practice model af Kultur på Recept konceptet.

Institut for Kultur og Sprogvidenskaber på Syddansk Universitet har stået for den kvalitative evaluering af projektet. På Kulturtræf 2024 præsenterer Karen Hvidtfeldt og Anne Høgedal de endelige resultater fra evalueringen.

Her på Kulturregion Fyns hjemmeside kan du læse meget mere 

Oplægsholder

Karen Hvidtfeldt – Professor

Karen Hvidtfeldt er professor i Kulturstudier ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet. 

Hun forsker i køn, kulturelle forståelser af sygdom og sundhed, samt kulturformidling og kulturpolitik i teori og praksis.

Oplægsholder

Anne Høgedal – Specialkonsulent

Anne Høgedal er specialkonsulent ved Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Syddansk Universitet. 

Hun arbejder med projektledelse og forskningsformidling indenfor kultur og litteratur.

Ikon tysk flag

KULTUR UND WOHLBEFINDEN

Näheres zum Vortrag: "Präsentation der Auswertung des Projekts Kultur auf Rezept auf Fyn"

Näheres zum Referat

Wie wirkt sich Kultur auf Rezept auf junge Menschen aus?

Welche Erfahrungen gibt es mit der Durchführung von “Kultur auf Rezept” in einer Kulturregion – d. h. in neun Kommunen zur gleichen Zeit?

Wie funktioniert die Einbindung von Mentoren am Anfang des Prozesses?

Seit zwei Jahren arbeiten die neun Kommunen der Kulturregion Fyn an einem Best-Practice-Modell des Konzepts Kultur auf Rezept.

Das Institut für Kultur und Sprachwissenschaften der Syddansk Universitet war für die qualitative Auswertung des Projekts verantwortlich. Auf dem Kulturtræf 2024 stellen Karen Hvidtfeldt und Anne Høgedal die Ergebnisse der Evaluation vor.

Hier auf der Homepage der Kulturregion Fyn können Sie mehr erfahren.

Referentin

Karen Hvidtfeldt – Professorin

Karen Hvidtfeldt ist Professorin für Kulturwissenschaften an der Fakultät für Kultur und Sprachwissenschaften der Syddansk Universitet.

Zu ihren Forschungsgebieten gehören Gender, kulturelle Verständnisformen von Krankheit und Gesundheit sowie Kulturvermittlung und Kulturpolitik in Theorie und Praxis.

Referentin

Anne Høgedal – Sonderbeauftragte

Anne Høgedal ist Sonderbeauftragte an der Fakultät für Kultur und Sprachwissenschaften der Syddansk Universitet.

Sie beschäftigt sich mit den Themen Projektleitung und wissenschaftliche Vermittlung von Kultur und Literatur.