Kultur og Trivsel

Oplæg og samtale: "Køn & Sundhed – er kultur den ”pille” der skal mindske ulighed i sundhed?"

Læs om temaet og samtalen

Sted: Værkstedet

Indhold: Der er store forskelle mellem mænds og kvinders sundhedstilstand. Kan kultur være med til at nedbryde de strukturer og give mere lighed i sundhed?

Den spændende debat bliver taget af:

  • Signe Uldbjerg, faginspektør på KØN – Museum for Kønnenes Kulturhistorie
  • Kenneth Reinicke, mandeforsker, lektor, ph.d. – institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde universitet
  • Lea Skewes, social psykolog og ansat ved SDU, Institute for Kultur og Sprogvidenskab.
  • Karen Christensen, sociolog, professor i Sundhed og samfund ved Roskilde Universitet

Moderator: Eva Hjelms

Hvad er baggrunden

Kvinder og mænd er både genetisk, biologisk og psykologisk forskellige, og mænds og kvinders sociale og samfundsmæssige livsvilkår er også forskellige. Fra politisk side har man det formål at fremme, at alle, der ønsker at leve et sundt liv, har lige muligheder.

En forudsætning herfor er, at vi bevidstgøres om og arbejder målrettet for at modvirke de strukturer, der medfører en ulighed i sundhed i befolkningen – spiller kultur en rolle her og i givet fald hvordan?

Oplægsholder

Signe Uldbjerg – Faginspektør, KØN

Signe Uldbjerg, Faginspektør, ph.d., Signe Uldbjerg er faginspektør på KØN – Museum for Kønnenes Kulturhistorie. Museet arbejder med forskning, formidling og indsamling af kulturarv, der dokumenterer kønnenes kulturhistorie og ligestillingskampe gennem tiden.

Oplægsholder

Kenneth Reinicke – mandeforsker, lektor, ph.d.

Kenneth Reinicke er ansat på institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde universitet, hvor han arbejder med køn, ligestilling og maskulinitet.

Han er meget optaget af, hvordan traditionelle maskulinitetsidealer påvirker mænds sundhed. Hvad betyder mænds kønsrollesocialisering for mænds psykiske og fysiske sundhed? Er der forandringer på vej? Er det gået op for mange mænd, at de kan komme til at betale en høj personlig pris, hvis de efterlever for mange forestillinger om, hvad mænd kan, bør og skal gøre?

Oplægsholder

Lea Skewes – Social psykolog

Lea Skewes er ansat på SDU på Institute for Kultur og Sprogvidenskab og er social psykolog, der arbejder med køn, kønsstereotyper og kønsdiskrimination. Hun er interesseret i, hvordan vores kulturelle og kønsstereotype forståelser af os selv og hinanden begrænser os og vores valg.

Oplægsholder

Karen Christensen– Sociolog

Karen Christensen er sociolog og ansat som professor i Sundhed og samfund ved Roskilde Universitet. Hun arbejder med forskning og undervisning, og er særligt optaget af velfærds- og omsorgssociologiske perspektiver. 

Ikon tysk flag

Kultur und Wohlbefinden

Vortrag und Gespräch: "Geschlecht und Gesundheit – ist Kultur die "Pille" zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten?"

Näheres zum Thema und Gespräch

Ort: Værkstedet

Zwischen dem Gesundheitszustand von Männern und Frauen gibt es große Unterschiede. Kann die Kultur dazu beitragen, diese Strukturen aufzubrechen und für mehr Gleichheit im Gesundheitsbereich zu sorgen?

Diesem spannenden Thema widmen sich:

  • Signe Uldbjerg, Fachinspektorin KØN – Museum der Kulturgeschichte der Geschlechter
  • Lea Skewes, Sozialpsychologin und Mitarbeiterin der Fakultät für Kultur und Sprachwissenschaft der SDU (Syddansk Universitet)
  • Karen Christensen, Soziologin, Professorin für Gesundheit und Gesellschaft an der Universität Roskilde

Moderatorin: Eva Hjelms

Hintergrund

Frauen und Männer sind genetisch, biologisch und psychologisch unterschiedlich, und auch ihre sozialen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen sind unterschiedlich. Ziel der Politik ist es, die Chancengleichheit für alle, die gesund leben wollen, zu fördern.

Voraussetzung dafür ist, dass wir die Strukturen, die zu gesundheitlichen Ungleichheiten in der Bevölkerung führen, bewusst erkennen und ihnen gezielt entgegenwirken. Spielt die Kultur dabei eine Rolle und wenn ja, inwiefern?

Referentin

Signe Uldbjerg – Fachinspektorin, KØN

Signe Uldbjerg, Fachinspektorin, Ph.d. Signe Uldbjerg ist Fachinspektorin von KØN – Museum der Kulturgeschichte der Geschlechter. Das Museum widmet sich der Erforschung, Vermittlung und Sammlung von Kulturgütern, die die Kulturgeschichte der Geschlechter und die Kämpfe um die Gleichstellung der Geschlechter im Laufe der Zeit dokumentieren.

Referentin

Lea Skewes – Sozialpsychologin

Lea Skewes ist Mitarbeiterin der Fakultät für Kultur und Sprachwissenschaft der SDU und zudem Sozialpsychologin. Sie beschäftigt sich mit Geschlechterfragen, Geschlechterstereotypen und Geschlechterdiskriminierung. Sie widmet sich der Frage, wie unser kulturelles und geschlechtsspezifisch stereotypes Verständnis von uns selbst und voneinander uns selbst und unsere Wahlmöglichkeiten einschränkt.

Referentin

Karen Christensen– Soziologin

Karen Christensen ist Soziologin, Professorin für Gesundheit und Gesellschaft an der Universität Roskilde. Sie ist im Bereich Forschung und Lehre tätig und interessiert sich besonders für die soziologischen Perspektiven von Daseinsvorsorge (welfare) und Betreuung.