Sundhed og livskvalitet

Resumé fra workshoppen den 22. september

Læs hvad deltagerne på temasporet Sundhed og Livskvalitet oplevede og diskuterede

Ca. 40 forventningsfulde deltagere startede dagen med at indgå i forskellige holdøvelser i naturen, hvor de på forskellig vis, fik illustreret, hvordan natur og kultur kan styrke mental trivsel og livskvalitet. Nogle hold blev introduceret for øvelser, der ofte anvendes over for mennesker med stress, angst og depression andre deltog i aktiviteter, der har et mere almenmenneskeligt fokus på velvære.

 

Simon Høegmark fra ViNatur tog en gruppe med på stillevandring i Engelsholms nærtliggende skovområde. Her var naturens ro og den langsomme sansning i fokus. Undervejs skulle gruppen bl.a. tænke på naturoplevelser fra barndommen, der har gjort et stærkt indtryk og, som det viste sig, ofte blev forbundet med noget trykt og nærværende.

Ligeledes afprøvede deltagerne en række øvelser med fokus på opmærksomhedstræning, åndedræt og kropsbevidsthed, som bl.a. tjener det formål, at det får os ned i gear, gør os mere fokuserede og forbundet til hinanden, naturen og vores sanseapparat.

Naturlitt introducerede sine holddeltagere for såvel nærværsøvelser, groundingøvelser samt guidet fælleslæsning. Alle øvelser foregik omkring et bål, der skabte en rar og rolig stemning. Deltagerne fik et indblik i, hvordan kombinationen af meditative øvelser samt guidet fælleslæsning kan have en særdeles positiv indvirkning på mennesker der døjer med stress, angst eller depression.

Naturen og nærværstræningen får os ned i gear, mens den guidede fælleslæsning har potentialet til at bringe os tættere på hinanden på tværs af aldersmæssige, sociale og kulturelle forskelle, fordi både teksterne og samtalerne giver os oplevelser og indblik i andre menneskers liv og tanker.

Hans Kristian Hannibal-Bach og Sarah Gråskov fra Gråskov Yoga arrangerede en meditativ yogakoncert i det fri med Engelsholm sø som bagtæppe.

Deltagerne blev udsat for blide meditative yogastillinger og blev ført ind en sanselig og mindful rejse i naturen. Samtidig med at de blev stimuleret af live ambient musik.

Billedkunstner og Jæger Svend-Allan Sørensen tog sine deltagere på en tur ud i skoven. Her skulle de straks i gang med at skabe grafiske værker med aftryk fra materialer indsamlet fra naturen.

Gennem skabelsesprocessen skulle de mærke, hvordan kunstneriske processer i naturen kan få én ind i et flow og et her og nu fokus, og hvordan naturen og naturens materialer skaber en særlig ramme for kreativitet og nærvær.

Om eftermiddagen samlede alle deltagerne fra temasporet Sundhed og Livskvalitet sig i plenum.

Simon Høegmark gav et oplæg om, hvordan naturen er et af vores stærkeste redskaber imod stress, stress-relaterede sygdomme, mistrivsel og mental ubalance! 

Undervejs gav Simon bl.a. et inspirerende indblik i arven fra vores forfædre og i vores urinstinkter:

 • Hvad kan vi lære af jæger-samlerkulturen i forhold til vores moderne liv med stressende jobs og travle hverdage?
 • Hvordan kan vi få mere nærvær og glæde ind i vores liv?
 • Hvordan kan vi bruge naturen til at tænke kreativt og nyskabende?

Efter oplægget blev deltagerne igen inddelt i mindre grupper

Grupperne skulle lave et æstetisk udtryk. Alle deltagere skulle finde materialer, der vækkede gode minde fra barndommen eller ungdommen i naturen.

Materialerne skulle siden indgå i et fælles kunstværk, hvor værkets udtryk skulle visuelisere svarene på følgende spørgsmål: 

 • hvordan kan vi drage nytte af borgernes nydyrkning af naturen (i kølvandet på conanedlukningen)?
 • Hvordan får vi sat skub i udviklingen af flere sundhedsfremmende kultur og naturtiltag i Region Syddanmark?

Til sidst samlede deltagerne op i plenum og fandt frem til følgende bud på, hvordan og hvorfor vi skal bruge naturen mere vores liv

 1. Ryk ud. Vi bør afholde langt færre aktiviteter udenfor. Det gælder både på arbejdspladser og i særdeleshed i daginstitutioner og skoler.
 2. Mere kropslig (sanselig)væren. Det skaber en forbundethed og en vi- følelse samt en kontakt med barnlige og det intuitive
 3. Mere fokus på en organisk og tillidsbaseret struktur i hverdagen – også på arbejdspladser. I naturen kan vi give slip
 4. Mere samskabelse i naturen – hvor det kreative og det intuitive har frie tøjler
 5. Fokus på vidensdeling/ vidensskabelse på tværs af Region Syddanmark

Simon Høegmark med oplæg på temasporet Sundhed og Livskvalitet på Kulturtræf 2022. 

Foto: Ard Jungsma

Svend-Allan Sørensen og deltagerne i gang med  kreative øvelser

Deltagernes værker hænger til tørre ved temaspor Sundhed og Lilvskvalitet på Kulturtræf 2022 den 22. september

Læs om indholdet i temasporet Sundhed og Livskvalitet på Kulturtræf 2022 den 22. september

Dagens program for temasporet Sundhed og Livskvalitet er fyldt med oplevelser for hjernen og sanserne.

Gennem et inspirerende formiddags- og eftermiddagsprogram møder du inspiratorer, som bruger naturen i deres arbejde med at fremme sundhed og livskvalitet på forskellig vis.

Om formiddagen vil du gennem forskellige øvelser selv opleve, hvordan naturen har en positiv indvirkning på krop og sjæl. Du vil komme på hold med en af følgende Naturinspiratorer:

 • Simon Høegmark fra ViNatur, der vil føre os igennem en række øvelser med fokus på opmærksomhedstræning, åndedræt og kropsbevidsthed.
 • Natur-litt, der vil give eksempler på højtlæsning og nærværs træning i det fri
 • Billedkunstner og jæger Svend-Allan Sørensen, der står bag kunstneriske øvelser i naturen, der gerne skulle få dig i flow
 • Hans Kristian Hannibal-Bach og Sarah Gråskov, der arrangerer en yogakoncert til skønne yogaøvelser i det fri.

Om eftermiddagen vil ViNatur facilitere en workshop, hvor vi bl.a. drøfter

 • hvordan kan vi drage nytte af borgernes nydyrkning af naturen (i kølvandet på conanedlukningen)?
 • Hvordan får vi sat skub i udviklingen af flere sundhedsfremmende kultur og naturtiltag i Region Syddanmark?

I løbet af dagen bliver der desuden rig mulighed for at møde andre deltagere, som også er interesserede i hvordan Kultur og natur kan virke sundhedsfremmende

OBS Både formiddagens og eftermiddagens program foregår udendørs, så husk det varme tøj!!!

Naturinspirator og workshopfacilitator

Simon Høegmark – medstifter af ViNatur

Simon Høegmark har en ph.d. i natur sundhed fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.

Simon er optaget af mennesket krop og psyke i samspil med naturen, og hvordan naturen kan integreres i og forbedre vores arbejdsmiljø, samt anvendes forebyggende og rehabiliterende i sundhedsforløb.

Derudover har han en baggrund som naturvejleder, lærer, leder og foredragsholder, hvor han de sidste 20 år har undervist mange forskellige målgrupper lige fra fagprofessionelle, medarbejdere til topledere.

Baggrund og inspiration om naturinspiratorer og facilitatorer på temasporet Sundhed og Livskvalitet

Naturinspirator på K22: ViNatur genskaber kontakten til naturen

ViNatur har mange års erfaring med at facilitere uddannelser og workshops inden for koblingen mellem naturen, det bæredygtige arbejdsliv og mental sundhed.

På K22 giver ViNatur og Simon Høegmark et indblik i de metoder de anvender i naturen for at sikre mennesker bedre mental trivsel.

ViNatur står blandt andet bag konceptet Vildmandskurser, som er er et rehabiliteringstilbud der foregår i naturen.

Målgruppen er mænd der gerne vil tilbage til hverdagen efter en langtidssygemelding som følge af en livskrise efter diagnoser som stress, angst, depression, kræft, hjerte-kar-sygdom, smerte, overvægt eller diabetes.

Kurserne er startet på Fyn, men er i dag bredt ud i kommuner i Region Syddanmark og i hele landet.

Læs mere om vinatur på hjemmesiden vinatur.dk

Har vi mistet kontakten til naturen? Og hvorfor er det vigtigt at finde den igen?

Se den inspirerende video fra ViNatur og bliv inspireret.

Mød Simon Høegmark, stifter af ViNatur, når du tilmelder dig temasporet Sundhed og livskvalitet.

Naturinspirator på K22: Sænk skuldrene og kom i kunstnerisk flow med Svend-Allan Sørensen

Svend-Allan Sørensen, billedkunstner og jæger.

Svend Allan arbejder tematisk med forholdet mellem natur og kultur og vil på træffet give et indblik i, hvordan naturen kan være en ramme for kunstnerisk flow og frisættelse.

”Du smider din præstationsangst, og du kommer tættere på dit eget kunstneriske udtryk, når du arbejder med kunst i naturen”, forklarer Svend-Allan Sørensen.

Workshoppen kan foregå på både dansk og tysk.

Læs mere om Svend-Allan Sørensens projekter på hans hjemmeside svend-allan.dk

eller

Dyk ned i pdf om projektet Woodcuts in the woods  

Citat hentet fra artikel om Svend-Allans projekt på Ådalens Efterskole:

Der sker noget med sindet, når billedkunstlokalets vægge bliver erstattet af himmel, vind, fuglefløjt og bålrøg. Og der sker noget med ideerne, når kunstlokalets skabe fyldt med farveblyanter, linoleumsgrej og kraftigt karton bliver erstattet af en kniv og en pind.

“Der findes storhed i at lade sig nøje,” proklamerer kunstner Svend-Allan Sørensen.

“I naturen bliver man nødt til at bruge det, man har. Når man ikke kan gøre det, man er vant til, så opstår der noget nyt, og man bliver befriet for at skulle præstere, som man plejer.”

Læs hele artiklen her på Ådalens Efterskoles hjemmeside

Mød Svend-Allan Sørensen, jæger og billedkunstner på temasporet Sundhed og Livskvalitet

Naturinspirator på K22: Natur-litt – en naturlig pause efter stress eller andre livskriser

På Kulturtræf 2022 får du en smagsprøve på kurset Natur-litt. Når du deltager på temasporet Sundhed og Livskvalitet afprøver du metoder fra kurset.

Natur-litt er et kursus for kvinder, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af stress, angst eller depression.

En naturlig pause i en hektisk hverdag

Kurset foregår i naturen i Tarup-Davinde og ved Trente Mølle og varer i 8 uger med en mødedag om ugen af godt 2 timers varighed.

Tilbuddet er en kombination af natur og litteratur og består af guidet fælleslæsning, naturoplevelser, spontan opmærksomhed, fælleskab og bålterapi. 

Derfor foregår Natur-litt i naturen

Naturen kan påvirke vores sanser uden at vi behøver at foretage os noget. Blot det at være i naturen kan opleves som inkluderende og skabe tryghed og overskuelighed.

En række undersøgelser viser, at ophold i naturen har en beroligende effekt på vores nervesystem, at det sænker blodtryk, puls og muskelspændinger hos mennesker, som oplever et højt stressniveau.

Litteraturen tilbyder en mulighed for at spejle sig i andre og andres problemer. I guidet fælleslæsning får man mulighed for at kigge ind i litteraturen og se noget andet, end man plejer. Man får mulighed for at tale med nogle andre om det, man oplever – men man kan også beholde oplevelsen for sig selv.

Spørgsmål og svar om Natur-litt:

Kulturafdelingen inviterede til en walk-and-talk, hvor de fortalte om puljen hos Kulturregion Fyn. Samt at der hos biblioteket var en uddannet medarbejder i guidet fællelæsning. Dette kombineret med de erfaringer vi allerede havde om naturterapi fra Vildmands holdene, blev til NaturLitt.

Udtalelser fra deltagere på Natur-litt:

Jeg syntes, det har været et dejligt forløb, med oplevelser af den art, jeg har brug for. Jeg er blevet mindet om, hvor meget jeg brug for at finde roen, og jeg kæmper videre med at prøve at holde fast i dette. Det har været skønt at få læst højt, og få tanker fra teksterne, jeg ikke normalt ville vælge.

Fået gode redskaber til at få min krop i ro, mindfulness, vejrtrækning. Opdaget at stillevandring og ligge/hvile i naturen er godt. Sørme begyndt at læse bøger igen. Når jeg læser kan jeg fordybe mig i bogen.

Ro og accept. Kommet tættere på at evne at holde ud at være i nuet. Min vrede på mig selv er næsten forsvundet. Jeg er gladere :0)

At bruge vejrtrækningen i mange forskellige situationer. Være sammen med andre uden anden formål end fællesskab.

Jeg har fået bekræftet at det er i naturen og roen at jeg kan finde hvile og healing.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi allerede blandede grupper til mennesker som er ramt af stress, angst eller depression.

Fordi der dukkede få mænd op i denne gruppe, har vi startet tilbuddet ”Vildmandskursus” som udelukkende er for mænd. Det har gjort, at der er stort fremmøde til tilbuddet.

Derfor ønskede vi at afprøve hvordan det er, når tilbuddet er henvendt udelukkende til kvinder.

Vi formodede, at det ville have en positiv effekt at være blandt kvinder, at det giver en frihed og naturlighed, som gøre ordet mere frit i gruppen.

 

Se videoen og bliv klogere på hvordan kombinationen af natur og kultur giver en øget trivsel og energi for kvinderne. Bliv inspireret til hvordan man bruger litteraturen på en ny måde. Projektet Natur-litt er støttet af Kulturregion Fyn

Sundhed og livskvalitet

Natur-litt foregår i naturen i Tarup-Davinde og ved Trente Mølle. Undersøgelser viser, at ophold i naturen har en beroligende effekt på vores nervesystem. Foto: Natur-litt, Faaborg-Midtfyn Kommune

Inspiration fra andre projekter med fokus på Sundhed og Livskvalitet:

Eksempel: Sundhedsskoven fremmer trivsel

Sundhedsskoven i Vejle er Danmarks største sundhedsskov på 63 hektarer. Den indrettes med faciliteter, som understøtter aktiviteter, der kalder på stilhed og mental ro.

Sundhedsskoven skal være et naturligt åndehul for alle slags borgere. Både dem, der ønsker at komme ned i gear og få ro på pulsen under åben himmel og dem, der er mere sårbare og udsatte, og som har sundheds- og trivselsmæssig gavn af ophold i skovens dybe stille ro.

På deres hjemmeside kan man læse mere om projektet og se en række inspirationsfilm med anvisninger til, hvordan man kan bruge skoven- herunder barfodsguidning og vejrtræknings- og dufteøvelser.

Se mere læs mere om sundhedsskoven og se inspirerende videoer her

Spørgsmål og svar om Sundhedsskoven:

Den er baseret på input fra samarbejdspartnere, så det er deres ønsker vi arbejder med at omsætte til faciliteter. Samtidig med at vi arbejder med at uddanne personale, som bruger skoven.

Gruppen af samarbejdspartnere er åben for nye interesserede.

Den blev købt i 2017 af Vejle Kommune og var indtil da en privat skov. Herefter begyndte etablering af samarbejde, udvikling af faciliteter, fundraising, ansøgning om dispensation til byggeri i fredsskov. Faciliteter forventes at stå færdig i 2023.

Tilbagemeldinger om betydning for borgere:
En tur / forløb i skoven giver fælles oplevelser. Den fælles oplevelse er det, som i pædagogisk arbejde betegnes som det fælles tredje – altså at man har noget sammen. Det er noget helt andet end at sidde og snakke inde på et kontor, hvor tavshed let bliver pinligt. Derfor bruger jeg rigtig meget walk and talk i mit arbejde (Mikkel Sørensen, Vores Vejle).

Nogle deltagere fortæller at de bruger kendskabet til skoven og de forskellige øvelser til at invitere fx familien med ud i skoven. Deltagelse i et forløb i Store Grundet Sundhedsskov bliver således en ting, som de kan dele med andre.

Nogle deltagere fortsætter med at bruge skoven – og enkelte har fortsat med at mødes med den gruppe, som de startede undervisningen sammen med. Dette er muligt, da skoven er her og er åben for alle.

Foto fra Store Grundet Sundhedsskov: Vejle Kommune

Eksempel: Dans i det fri i stilhed

Dans i det fri – er populært som aldrig før. Dansen og naturen tilbyder et frisættende rum!

Bl.a. er fænomener som Silent Fit, Silent Disko og Groove dance i det fri blevet populært.

Under silent disco og silent fit nøjes man med at få musikken og instruktørens stemme gennem høretelefoner i stedet for store højtalere. På den måde kan man danse individuelt med hinanden og uden at forstyrre omgivelserne.

Man er i sin egen danseboble sammen med andre.

Ved udendørs dance groove arrangementer får man mulighed for at slippe sine egne dansebevægelser. Her skal man skal ikke danse pænt, men naturligt og det giver mulighed for at man kan opdage sit autentiske selv, tage ansvar for sit helbred og bevæge sin krop på en måde, der føles dejligt for en selv.

Se videoer og bliv inspireret på GrooveDanmarks Facebook

Foto: Stockfoto – ikke GrooveDanmark

Natur har dokumenteret effekt på vores sundhed og livskvalitet

Her er en række links, hvor du kan finde meget mere viden om og inspiration til, hvordan natur og kultur kan påvirke vores sundhed og livskvalitet positivt. 

Friluftsrådet har samlet viden om friluftsliv og folkesundhed: Klik ind på Friluftsrådets hjemmeside her (åbner i ny fane)

TV 2/Fyn har lavet en flot billedmontage om, hvordan naturen hjælper unge med stress.  Se hele historien på TV 2/Fyns hjemmeside (åbner i ny fane)

Læs også denne artikel på  POV International pov.international/natur-pa-recept-mod-stress-mens-vi-venter/