Temaspor 2022

Kultur og natur

Årets tema Kultur & natur bliver udfoldet i 4 tema-spor med forskelligt indhold, som bliver præsenteret i workshopform.

I løbet af dagen arbejder du sammen med andre inspirerende personer fra kultur- og naturverdenen og får fingrene ned i naturen og kulturen.

Når du tilmelder sig Kulturtræf 2022, tilmelder du dig samtidig det tema, som du er interesseret i at udforske og udvikle.

Læs om de fire temaspor på Kulturtræf 2022 herunder

Temaspor

Natur, Klima og Bæredygtighed

Natur, klima og bæredygtighed – hvad er kulturens ansvar?

Det har aldrig været mere aktuelt at sætte natur, klima og bæredygtighed øverst på dagsordenen. Men hvad er kulturens ansvar i denne debat? Og hvordan kan kunst og kultur bidrage
til at gøre folk endnu mere opmærksomme på klimaproblematikken og måske også til, at menneskers adfærd bliver mere bæredygtig?

Den dansk-tyske Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ser frem til sammen med aktører fra Danmark og Nordtyskland at udvikle ideer, projekter og samarbejder, der kobler kultur, natur og klimaforandringerne.

Workshoppen er rettet mod aktører fra den kulturelle og kreative sektor og beslægtede områder som bl.a. turisme- og oplevelsesområderne, naturaktører og -formidlere, friluftsaktører og lignende samt kulturpolitikere lokalt og regionalt. Selvstændige kunstnere, mindre kulturorganisationer, frivillige kulturforeninger mm. som har interesse for emnet er også inviterede.

Temasporet bliver arrangeret af Kulturregion Sønderjylland – Schleswig

Klima og bæredygtighed

Foto: Projekt Havfald

Regional udvikling

Fotograf: Ard Jongsma – Still Words Photography

Temaspor

Natur, kultur og regional udvikling

Hvordan kan vi gennem kultur bringe naturen i fokus, og skabe stærke oplevelser for borgere og turister og dermed øge områdets attraktivitet?

Kultur og kulturelle oplevelser forbinder vi oftest med specifikke lokationer, byrum, museer og kulturhuse. Med undertemaet Natur, kultur og regional udvikling stilles skarpt på, hvordan vi med kultur i naturen kan skabe attraktive oplevelser for både borgere og turister.

På selve kulturtræf 2022-dagen bliver deltagerne inspireret af forskellige eksperter og deres arbejdsfelt, som arbejder med kultur og natur. Deltagerne bliver fordelt i 4 grupper, der sammen bearbejder temasporet Natur, kultur og regional udvikling. I får rig mulighed for, at påvirke nye initiativer og netværk med fremtidige samarbejdspartnere fra hele Region Syddanmark og Sleswig.

Temasporet bliver arrangeret af Kulturregion Trekantområdet

Temaspor

Oplevelser til børn og familier

Hvordan gør vi kultur- og naturarven og formidlingen af den spændende og relevant for børnefamilier i Region Syddanmark? Hvor er det uopdyrkede potentiale i Region Syddanmark?
Hvordan styrkes det tværfaglige samarbejde mellem kultur og naturaktører?

Det er nogle af de spørgsmål, som dette temaspor prøver at finde svar på. I workshoppen får du fingrene ned i spændende eksperimenter og rig mulighed for at netværke med andre som arbejde med oplevelser i kulturen og naturen for børn og familier.

Temasporet bliver arrangeret af Kulturregion Fyn

Oplevelser til børn og familier

Foto: Ard Jongsma – Still Words Photography

Sundhed og livskvalitet

Foto fra projektet “Natur-litt”

Temaspor

Sundhed og livskvalitet

Yogakoncert, Vildmandskurser og sanselige oplevelser. På det her temaspor mærker du, hvordan kulturen hæver din livskvalitet.

Dette temaspor sætter fokus på sundhed og trivsel. På workshoppen stiller vi blandt andet spørgsmålene:

Hvordan kan vi drage nytte af borgernes nydyrkning af naturen (i kølvandet på conanedlukningen)? Hvordan får vi sat skub i udviklingen af flere sundhedsfremmende kultur og naturtiltag i Region Syddanmark?

Du får oplæg om danskernes naturvaner, og hvordan disse spiller ind eller kan spille ind på menneskes sundhed og trivsel. Hvor er de aktuelle trends og hvordan kommer vi i Region Syddanmark til at dyrke og understøtte temaet noget mere?

Du bliver blandt andet præsenteret for nogle af de metoder som ViNatur benytter for at få mennesker i kontakt med dem selv og naturen med henblik på øget trivsel.

Temasporet bliver arrangeret af Kulturregion Fyn